Contributie & Lidmaatschap
Hier vindt u meer informatie over de contributie en het lidmaatschap van K.S. Broekhoven.

Contributie seizoen 2017 - 2018
Senioren € 175,00
Jeugdleden € 60,00
Rustend lid € 30,00


Contributie kan worden overgemaakt op rekening IBAN:  NL53 RABO 011.56.25.623 ten name van K.S. Broekhoven, onder vermelding van uw naam en geboortedatum.Hulp bij betalen

We begrijpen dat onze leden het soms moeilijk hebben om gevraagde contributies te betalen.
De Gemeente Tilburg heeft daarvoor ook mogelijkheden om u daarin te ondersteunen.
Sinds 1 juli j.l. is ook onze club, voor al onze seniorenleden, aangesloten bij de meedoenregeling.
Let wel op:
Een spelend lid dient het restant van zijn contributie wel zelf bij te betalen.
De gemeente Tilburg wil dat iedereen mee kan doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten in de stad.
Ook als u minder te besteden hebt. Voor iedereen met een minimuminkomen is er de Meedoenregeling.
U en uw gezinsleden krijgen dan maximaal 100 euro per persoon om te besteden aan bijvoorbeeld de contributie van v.v.K.S.V.Broekhoven.
Kijk op de site voor alle informatie die u nodig hebt:
meedoenregeling


-----------------------------------------------------------------------------------Stichting Leergeld

De financiële vergoeding komt van het Jeugdsportfonds.
De extra vergoeding kan aanvraagd worden bij Stichting Leergeld.
Veel activiteiten voor uw kind komen in aanmerking voor een extra vergoeding. Kijk op de site voor alle informatie die u nodig hebt: stichting leergeld


Lid worden of afmelden?
Als u lid wilt worden van K.S. Broekhoven, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. U kunt natuurlijk ook altijd bij ons langskomen op het sportpark van K.S. Broekhoven.

Afmeldingen dienen schriftelijk plaats te vinden aan de secretaris van de vereniging,